Blog

Aportacions del COIBA a la modificació de la Llei de salut sexual i reproductiva i d'interrupció voluntària de l'embaràs

14:45 15 octubre en Notícia destacada, Notícies

El Ministeri d'Igualtat va obrir el passat 28 de setembre un procés participatiu de consulta pública previ a l’elaboració d'un projecte normatiu consistent en la modificació de la llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs.

El Col·legi Oficial d'Infermeria dels Illes Balears (COIBA) treballa per la construcció d'una societat saludable, en tots els sentits, que permeti a totes les persones el dret a exercir el lliure control sobre la seva sexualitat i reproducció. En aquest context, des del COIBA s'han presentat una sèrie d'aportacions a la modificació de la Llei, sense perjudici que es puguin realitzar altres propostes i esmenes al llarg del procés legislatiu que ara s'inicia.

Descàrrega aquí les aportacions realitzades pel COIBA fins ara.