Blog

La Junta de Govern rendeix comptes davant els col·legiats a l'Assemblea General Ordinària 2022

14:07 27 abril en Notícia destacada, Notícies

Els comptes de 2021 i el pressupost de 2022 han estat aprovats per unanimitat en la primera assemblea amb votació telemàtica de la història del Col·legi.

La Junta de Govern del Col·legi Oficial de les Illes ha rendit comptes davant l'Assemblea General ordinària de col·legiats. En una sessió simultània, organitzada per videoconferència en les tres seus del Col·legi (Palma, Maó i Eivissa); la presidenta, María José Sastre, va presentar la memòria de les activitats dutes a terme en 2021 i, en l'apartat econòmic, el tresorer, Miquel Bennasar, va presentar l'auditoria anual i els comptes de 2021, així com el pressupost previst per al 2022.

En aquesta edició, s'ha comptat amb la novetat de la votació telemàtica, una iniciativa de l'actual Junta Directiva per facilitar el procés de votació a tots aquells que poguessin tenir problemes a desplaçar-se fins a les seus col·legials. Aquest fet ha propiciat un augment de participació notori respecte a edicions anteriors i es mantindrà en futures edicions.

En el Pla d'actuació per al 2022 es plantegen com a prioritats el manteniment de l'àmplia oferta formativa, tant en línia com presencial, que es complementarà amb la renovació de l'acord amb SalusPlay pel seu excel·lent acolliment per part dels col·legiats.

L'organització de més conferències i jornades, reprendre la creació del Banc d'Imatges de les Infermeres de Balears i la posada en marxa d'un estudi sobre la situació de la recerca infermera són només algunes de les línies més destacables que es perseguiran durant l'any actual i que van ser aprovades per unanimitat en la reunió, emesa en obert en el canal propi del Col·legi i que podrà veure's a continuació:

Tota la documentació relativa a l'assemblea es pot consultar a continuació: