Blog

Al·legacions del COIBA al Projecte del RD d'unitats assistencials de radioteràpia

14:42 01 juliol en Notícies

El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Illes Balears (COIBA) ha alertat al Ministeri de Sanitat que en el Projecte del Reial decret relatiu a les unitats assistencials de radioteràpia, no apareix un sol esment exprés a les infermeres, la qual cosa podria privar a les persones usuàries d'una part important de l'atenció que requereixen. Ja que la infermera col·labora en el diagnòstic; realitza intervencions en l'aplicació del tractament, informació i acompanyament; i afavoreix la personalització de la cura, l'essència de la disciplina infermera que la fa insubstituïble per altres figures tècniques.

El COIBA, a través d'al·legacions presentades al Projecte del Reial Decret pel qual s'estableixen els criteris de qualitat i seguretat de les unitats assistencials de radioteràpiaha proposat incorporar específicament a les infermeres en determinats articles en pro de l'atenció dels usuaris. Un pacient amb exploracions i tractaments en els serveis de Diagnòstic i Tractament per la Imatge, Medicina Nuclear i Teràpia Metabòlica i Radioteràpia Oncològica i Braquiterapia no es pot entendre sense l'assistència d'una infermera qualificada (*). La infermera en aquests àmbits té un paper clau pels pacients a través d'una formulació diagnòstica en base a un judici clínic, i en la realització d'intervencions d'assessorament i assistència en l'exploració (*). També són garantia de la continuïtat assistencial entre diferents nivells assistencials i, per descomptat, desenvolupen les atencions infermeres necessàries derivades de les proves radiològiques i aplicació de tractaments. La presència de les infermeres en aquestes unitats permet que es garanteixi la segura implementació de plans de cures, baix previs protocols d'actuació.

En les seves al·legacions, el COIBA destaca que en la Comissió de Garantia de Qualitat i Seguretat en Radioteràpia no s'inclou a les infermeres ni es recullen les seves responsabilitats, en contra del que va aprovar el propi Ministeri de Sanitat en la Guia de “Unitats assistencials de l'àrea del càncer. Estàndards i recomanacions de qualitat i seguretat” (*), on es fa referència a la participació de ‘infermeres amb formació avançada en oncologia’. Una altra de les propostes del COIBA és substituir el terme “recerca mèdica” per “recerca clínica”, ja que la recerca pot ser, i és, duta a terme per tots els professionals que treballen en aquestes unitats dins de l'àmbit de cadascuna de les seves competències.

(*) Bibliografia disponible en les al·legacions presentades.

Consulta AQUÍ totes les al·legacions presentades