Blog

469/2021 L'entorn educatiu i el docent, claus per a l'augment de població formada en SVB i maneig DESA

14:55 30 agost en Proyectos en curso 21

Investigadora principal: Lourdes Luque López

 

Els centres escolars són una estratègia de difusió massiva i eficient d'ensenyament del suport vital bàsic i maig de la desfibril·lació externa semiautomàtica i sent els docents figures clau perquè això sigui eficient en termes organitzatius, de recursos humans i econòmics. Disseny: Plantegem dos estudis de recerca, un estudi descriptiu, observacional amb l'objectiu de determinar l'aptitud, actitud, interès i predisposició en l'aprenentatge i instrucció (per part dels docents en actiu i futurs docents) així com dels progenitors/tutors dels alumnes que cursin els seus estudis dins l'etapa escolar obligatòria dels coneixements bàsics del suport vital bàsic i el maneig de la desfibril·lació externa semiautomàtica, punt de partida per a plantejar-se la implantació d'aquesta matèria als centres educatius de la nostra comunitat.

En la mateixa línia d'investigació es proposa la realització d'un estudi quasi experimental, amb 4 branques de formació diferents (Formació tradicional amb i sense sessió pràctica versus formació amb ús de noves tecnologies amb i sense sessió pràctica, per determinar la viabilitat i la relació cost-efectivitat d'un programa d'entrenament breu en reanimació cardiopulmonar bàsica i maneig de la desfibril·lació externa semiautomàtica en els alumnes dels Graus d'Educació.

Àmbit, mostra, variables i instruments de mesura: La mostra per ambdós estudis serà seleccionada amb participants pertanyents a alumnes dels Graus d'Educació d'universitats tant públiques com privades que disposin d'una facultat d'Educació i centres (de titularitat pública, privada i/o concertada), en els quals es cursi l'etapa escolar obligatòria de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Per a la recollida de dades d'ambdós estudis es dissenyen qüestionaris ad hoc, semiestructurats. La recollida de les dades corresponents a habilitats i qualitat de la reanimació cardiopulmonar es realitzarà mitjançant l'ús de maniquís d'entrenament.