Blog

La Junta de Govern ret comptes davant les col·legiades i col·legiats en l'Assemblea General Ordinària 2023

16:00 30 març en Notícies, Notícies destacades

En la sessió, en la qual es podia participar presencialment o en línia, les infermeres de Balears van aprovar la liquidació de comptes del 2022 i el pressupost per a 2023

La Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers dels Illes Balears va retre comptes de la gestió anual davant l'Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades, i sotmetre a votació el pressupost per a 2023. Ho va fer en una sessió organitzada de manera simultània en les tres seus insulars de Palma, Maó i i Eivissa d'illes, i en la qual es va poder participar presencialment des de cadascuna d'elles o per streaming.

La presidenta, María José Sastre, va repassar la memòria de les activitats dutes a terme en 2022, en pro de representar i defensar els interessos professionals de les infermeres i vetllar per la bona pràctica infermera en benefici de la nostra pròpia professió i de la salut dels ciutadans. I el tresorer, Miquel Bennasar, va presentar l'auditoria anual i els comptes de 2022, i va compartir el pressupost estimat per al 2023.

El Pla d'actuació 2023 també va ser compartit durant la sessió. El programa de treball per a enguany proposa continuar apostant per accions com l'organització de jornades, debats i conferències per a professionals i per a la població en general. A més, en l'àrea de formació es fomentarà el lideratge infermer amb accions formatives en determinades habilitats i s'oferiran cursos de competències en xarxes socials. En l'àrea de recerca es continuarà promovent la visibilitat dels resultats de les recerques infermeres i, com a principal novetat, es comptarà amb un comitè d'experts designats per ANECA per a l'avaluació dels projectes candidats a les ajudes COIBA a la recerca.

Les infermeres de Balears van aprovar la liquidació de comptes del 2022 i el pressupost per a 2023. Les col·legiades i col·legiats participants van votar de manera unànime a favor de la gestió de l'any sortint; i, amb la majoria dels seus vots, també van mostrar la seva conformitat amb la previsió a nivell econòmic per a enguany.

L'Assemblea anual és un espai perquè les més de 7000 infermeres col·legiades pugueu fer escoltar la vostra veu, transmetre peticions i aclarir dubtes sobre les accions i decisions preses per la Junta de Govern o, en general, sobretot allò relacionat amb l'exercici de la nostra professional. Per això, es va facilitar al màxim la participació permetent el vot de manera telemàtica. L'any passat va ser el primer que es va oferir aquesta opció i la Junta de Govern es va comprometre a mantenir-ho.

La sessió va ser retransmesa per streaming i es podrà veure pròximament en YouTube.

Documentació de l'Assemblea 2023: