Blog

El COIBA demana que es rectifiquin les definicions de comare i doula del Diccionari de la RAE

13:19 05 desembre en Notícia destacada, Notícies

Des del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de les Illes Balears (COIBA) ens sumam a la petició popular per tal que la RAE rectifiqui la definició amb la qual ha inclòs recentment el terme “doula” en el Diccionario de la lengua española: “persona, generalmente mujer, capacitada para prestar asistencia, orientación y apoyo emocional a una mujer durante el embarazo, el parto y el posparto”; sinònims: “comadrón/a, matrón/a y partera”. És important que es dugui a terme aquesta rectificació per tal de no crear confusió entre la població i donar a les comares el valor que tenen com a professionals formades per l'atenció i acompanyament durant tot el procés fisiològic i emocional de l’embaràs, part i postpart, i per la cura de la salut sexual i reproductiva de la dona en qualsevol moment del seu cicle vital.

De fet, també s’hauria de revisar la definició de comare al diccionari, ja que ha quedat totalment obsoleta i no fa referència a la professionalització i regulació d’aquestes professionals, així com tampoc a les seves àmplies competències. La comare o infermera especialista en Obstetrícia i Ginecologia és una professional amb formació universitària (Grau d’Infermeria) i dos anys de formació sanitària especialitzada. La comare és la professional sanitari que compta amb la titulació i formació que la faculten per a una atenció i cura integral i d'alta qualitat a la dona durant totes les facetes del seu cicle vital, la reproductiva, el climateri i la sexualitat; així com l'atenció al nounat sa fins als 28 dies de vida. Una professió amb una formació i perfil competencial regulats per la legislació i directives europees i espanyoles.

La doula, per altra banda, és una figura d'acompanyament entre iguals amb qual decideixen comptar algunes mares, que no té titulació ni competències sanitàries o assistencials reglades. A Espanya, en concret, no està regulada, no existeix una legislació que defineixi les seves competències o responsabilitats, ni una formació ni capacitació específica.

El COIBA está estudiando qué otros mecanismos y acciones se pueden poner en marcha como órgano colegial para sumar más esfuerzos y conseguir que se rectifique tanto la definición de matrona como la de doula; todo ello con lo objetivo de contribuir a que la población tenga a su alcance la información más precisa y correcta para poder tomar las decisiones de manera informada.

ACTUALITZACIÓ: La urgència de la reclamació infermera ha estat atesa per la RAE, que ha fet una primera modificació del terme 'doula', però encara queda un llarg camí per a tenir definicions adequades de doula i comare. El COIBA continuarà treballant per a aconseguir-ho.