Blog

02706/2023 Les infermeres i la infermeria a la Universitat de les Illes Balears. Estudi històric feminista sobre el poder disciplinar (1977-2023).

09:35 13 març en Proyectos en Curso 23

Investigadora principal: Cristina Moreno Mulet

 

Objectiu: l'objectiu és explorar com ha estat el procés d'integració de la infermeria i les infermeres en la UIB des de 1977 fins a 2023, prestant especial atenció a les relacions de poder exercides.

Disseny: es tracta d'un disseny d'etnografia històric feminista a través d'històries orals de vida. L'àmbit de l'estudi serà l'actual Facultat i el Departament d'Infermeria i Fisioteràpia de la UIB.

Participants: les infermeres que participaren en la integració universitària i que formaren o continuen formant part de la Facultat i/o el Departament d'Infermeria i Fisioteràpia de la UIB. La mostra està formada inicialment per 7 dones i 7 homes que hagin ocupat càrrecs de gestió acadèmica o participat de forma activa en el procés d'integració, i que puguin relatar els fets esdevinguts en la vida universitària durant el període de temps. El mostreig dels participants serà de tipus intencional i el seu reclutament serà dut a terme a través del contacte directe.

Variables: des d'una mirada feminista interseccional s'analitzaran les diferències discursives de la disciplina i el gènere.

Recol·lecció de Dades: les tècniques de generació de dades seran les entrevistes en profunditat i el diari de camp de l'equip investigador. Es durà a terme una anàlisi crítica de discursos. Els criteris ètics seran garantits mitjançant l'aprovació ètica de l'estudi per part del Comité d'Ètica de la Recerca (CER) de la UIB, el Consentiment informat dels pacients i la confidencialitat de l'equip investigador.