Proyectos en Curso 23

02631/2023 Avaluació de la implementació de les consultes d'infermeria de pediatria, en atenció primària, dissenyades com ambients d'aprenentatge en salut, en el marc del programa de salut infanto adolescent. Factibilitat, aplicabilitat i impacte tant en professionals com en usuaris

14:30 05 març en Proyectos en Curso 23

Investigador principal: Bartolomé Villalonga Mut   Objetivo: Explorar y describir si el modelo de consulta por ambientes de aprendizaje (AA) se percibe...