Blog

La Comissió d'Urgències convoca noves places: sol·licituds fins al 7 de juliol

10:32 06 juny en docus-urgencias, Notícies, Notícies destacades

La Comissió d'Urgències del COIBA s'ha reunit recentment per establir les línies de treball de 2024 i, entre altres mesures, ha acordat obrir convocatòria per sumar nous membres i comptar amb noves idees i propostes per perseguir els objectius actuals i els que puguin sorgir.

Coneixes l'objectiu d'aquesta Comissió? Es tracta d'un grup de feina format per infermeres que treballen en atenció urgent i emergent en diversos àmbits (hospitalari, atenció primària i extrahospitalari), que té l'objectiu de millorar la comunicació i unir esforços per garantir una atenció de qualitat als usuaris que experimenten una sobtada descompensació de la seva salut i necessiten atenció sanitària urgent. Per a això, té establertes les següents línies de treball:

 • Millorar la comunicació entre professionals i donar a conèixer el treball en els diferents entorns.
 • Treballar en un document de propostes per millorar l'atenció urgent.
 • Treballar per a la implementació de la prescripció en tots els àmbits d'urgències i emergències.
 • Realitzar tallers de gestió emocional, jornades, debats, etc.

 

AQUÍ pots consultar més informació i els membres actuals de la Comissió.

Informació per a sol·licitar unir-se a la comissió:

Les persones que estiguin interessades a formar part han de complir els següents requisits:

   1. Estar col·legiat en el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Illes Balears.
   2. No haver estat declarat culpable en expedient disciplinari.
   3. No haver estar separat de la professió, ni de cap càrrec públic, ni sancionat en via penal, civil i administrativa.

 

Poden presentar sol·licituds aquells col·legiats/des del COIBA que tinguin interès a participar i estiguin al dia de les seves obligacions col·legials. Les/els aspirants hauran d'emplenar el formulari de sol·licitud i adjuntar en el mateix el seu curriculum vitae. Tota la informació serà dirigida a Junta de Govern del COIBA.

El terminiper lliurar les sol·licituds serà del 6 de juny al 7 de juliol de 2024 (ambdós inclosos).

Documentació:

Bases de la convocatòria

Formulari de sol·licitud