Title Image

Comissió Urgències

La Comissió d'Urgències té la voluntat de garantir l'atenció de qualitat als usuaris que, per algun motiu, veuen descompensada la seva salut de forma sobtada i necessiten acudir a l'atenció urgent que aquest vessant de la professió infermera els proporciona.

Membres

Maria Josep Ferrà i Serra - Coordinadora

Nuria Aliaga Gallegos

Susana Blanco Crespo

Raúl Francisco Cabrera Ocaña

Bartolomé Fiol Miró

Jorge Garrido Manosalvas

Jaume Gaspar Servera

Estefanía Padilla Álvarez

Rocío Sánchez Rodríguez