Title Image

Comissió Urgències

La Comissió d'Urgències té la voluntat de garantir l'atenció de qualitat als usuaris que, per algun motiu, veuen descompensada la seva salut de forma sobtada i necessiten acudir a l'atenció urgent que aquest vessant de la professió infermera els proporciona.

Membres

Maria Josep Ferrà i Serra - Coordinadora

Nuria Aliaga Gallegos

Magdalena Alles Bosch

Susana Blanco Crespo

Raúl Francisco Cabrera Ocaña

Bartolomé Fiol Miró

Jorge Garrido Manosalvas

Jaume Gaspar Servera

Mónica Guerrero Miralles

Irene Miranda Dochao

Estefanía Padilla Álvarez

Antonia Porquer Díez del Valle

Rocío Sánchez Rodríguez