Ajudes per assistència a congressos / jornades 2023

Dades del / la sol·licitant

Dades de l'esdeveniment

No s'admeten congressos en modalitat virtual
Universitat o organisme
Si no té acreditació, per favor, indica-ho.

Dades del treball presentat

Comunicació / pòster
Indica els decimals amb punt (no amb coma)
Detalla en el quadrat els imports de cada un dels conceptes que s'apliquin en el teu cas: - Inscripció (obligatori) - Trasllats (avió o vaixell) - Allotjaments - Tiquet impressió pòster
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 15 files.
- Programa - Còpia del treball presentat (comunicació/ pòster) - Justificant/s de pagament/s - Certificat d'assistència - Certificat de presentació del treball - Altres (si precisa)