Title Image

Comissió de Formació

L’Àrea de Formació treballa per oferir una formació de qualitat basada en la demanda dels col·legiats i col·legiades i de propostes rebudes per professionals de diferents àmbits sanitaris.

Aquesta comissió és un instrument necessari perquè les infermeres puguin aconseguir l'excel·lència en la seva pràctica professional, ja que la formació continuada contribueix a millorar la qualitat de l'atenció, permetent que les nostres professionals de les cures actualitzin els seus coneixements i siguin competents enfront els nous reptes professionals. De la mateixa forma, també ajuda a vincular a les infermeres amb el seu col·legi professional i a donar-li sentit a la col·legiació.

La línia de formació es treballarà en col·laboració amb les diferents vocalies. El Pla de Formació ha d'estar basat en les necessitats detectades i expressades per cada un dels vocals de cada àrea i pels mateixos col·legiats mitjançant l'enquesta de necessitats formatives.

Els membres de la Comissió de Formació coneixeran les necessitats formatives que els facin arribar els vocals de cada àrea, valoraran els cursos que es puguin oferir en funció de les línies de treball del col·legi i dels pressuposts; establiran prioritats; valoraran oportunitats docents a baix cost, finançats per marcs comercials, sempre que no comprometin al COIBA ni perjudiquin la pràctica basada en l’evidència.

 

 

Objectius:

 

  • Fomentar la comunicació entre Atenció Primària i Atenció Especialitzada de la Comunitat de les Illes Balears.
  • Treballar l'informe DAFO de l'any 2014 i les seves estratègies.
  • Reduir la variabilitat de la pràctica clínica i crear documents de consens en base a l'evidència científica.
  • Millorar el coneixement de la nostra professió per part de la societat i l'equip sanitari. Visibilització de la nostra professió.
  • Promoure i justificar la necessitat de la comare en gestió per marcar línies de treball acords a donar la millor qualitat assistencial.
  • Donar resposta a problemes emergents de la professió a la comunitat de les Illes Balears.
  • Formar un grup de suport i acompanyament al professional per reportar estratègies d'afrontament davant conflictes professionals.

Membres

Francisco Ferrer Cruz – Coordinador / Responsable de la Comissió de Formació.

 

Carmen Gonzalvo Oller

 

Iván Oña Gil

 

Mª. Dolores Coheña Jiménez

 

Purificación Luna Gallardo

 

Mª. Carmen Ortiz Martínez

 

Esther Prats Ferrer

 

Cristina Pascual Covas – Gestió Administrativa de l'Àrea de Formació.