Title Image

Comissió Cures a Persones Grans

La Comissió de Cures a Persones Grans neix amb la voluntat de garantir i promocionar unes cures de qualitat a les persones d'edat, donant visibilitat al treball de les infermeres que es dediquen a l'atenció d'aquestes persones a qualsevol àmbit.

Objectius:

 

  • Promoure un model d’atenció a les persones majors centrat en la persona, respectant les seves prioritats i la seva capacitat de decisió, tenint en compte la seva història de vida, els seus valors i preferències, i defensant la seva autonomia.
  • Conèixer la realitat i visió de la professió infermera a les nostres Illes en els diferents àmbits assistencials que tenen a veure amb la geriatria.
  • Donar visibilitat a les infermeres que fan feina en l’àmbit de la geriatria, desmitificant aquells aspectes negatius que l’envolten i fent-la atractiva i engrescadora.
  • Fomentar activitats formatives i/o divulgatives d’interès relacionades amb la geriatria tant per a infermeres com per a persones majors i el seu entorn cuidador.
  • Col·laborar i participar en activitats de recerca relacionades amb la geriatria per tal de potenciar la investigació científica en aquest àmbit.
  • Defensar les condicions laborals de les infermeres que es dediquen a la geriatria, incloent-hi les ratios de personal i també els aspectes organitzatius i estructurals.
  • Promoure la importància de la infermera geriàtrica en el lideratge i gestió de centres, residències i entorns o programes polítics als quals les persones majors siguin el centre de l’atenció i les cures.
  • Col·laborar conjuntament amb altres entitats per desenvolupar totes aquelles activitats que estiguin relacionades amb l’àmbit de la geriatria.
  • Afavorir la integració i coordinació entre les diferents administracions que tenen competències en l'atenció a les persones grans, amb l'objectiu d'aconseguir línies estratègiques comunes.

Membres

Rosario Serra Soler – Coordinadora

 

Mª Carmen Moreno Hoyos

 

Carlos Serrano Jurado

 

Isabel Mª Camps Bosch

 

Francisca Franco March

 

María José Muñoz Frutos

 

María José Frutos Buades

 

María José Graciani Ordinas

 

María del Carmen Pérez Blasco

 

Silvia García Castro

 

Bárbara Vives Más

 

Rosa María Adrover Barceló

 

Jefferson David Boned Gómez

 

Alba Loreto Carrero Planells

 

María Isabel Bujosa Taylor

 

María Viña García-Bericua

 

Estefanía Carolina Seco Talledo

 

Ester Méndez Ponz

Enllaços d'interès

Informació addicional