Formulari Conductes Addictives

Dades personals, professionals i de contacte

Carrer / avinguda / plaça, etc. Portal, pis i codi postal.

Documentació per adjuntar

A més del teu CV, hauràs d'afegir diplomes o certificats acreditatius de mèrits de cada un dels apartats que consten en el quadre de requisits per a l'acreditació. Han d'estar signats digitalment i/o amb CSV (codi segur de verificació).
Fes clic o arrossega a aquesta àrea per pujar-los You can upload up to 3 files.
Fes clic o arrossega a aquesta àrea per pujar-los
- Màsters oficials - Títols propis - Experts universitaris - Formació continuada en conductes addictives (congressos, jornades o trobades)
Fes clic o arrossega a aquesta àrea per pujar-los
Exercici demostrat en l'atenció en conductes addictives en centres públics o privats.
Fes clic o arrossega a aquesta àrea per pujar-los
Conferències, ponències o comunicacions orals o amb format pòster, relacionades amb les conductes addictives, presentades en fòrums científics i/o professionals.
Fes clic o arrossega a aquesta àrea per pujar-los
Professor/a en conductes addictives en universitat, escoles o centres formadors.
Fes clic o arrossega a aquesta àrea per pujar-los
Autor/a o coautor/a de llibres, capítols de llibres o articles de revista de divulgació en conductes addictives.
Fes clic o arrossega a aquesta àrea per pujar-los
Projectes de recerca en conductes addictives