Blog

El COIBA convoca la seva Assemblea General Ordinària 2023, amb l'opció del vot telemàtic

12:15 13 març en Notícies

L'accés a la retransmissió en directe s'enviarà per email a totes les col·legiades i col·legiats a l'inici de la sessió, juntament amb les instruccions per la votació telemàtica

 

El COIBA convoca la seva Assemblea General Ordinària 2023, amb l'opció del vot telemàtic

Aquesta tindrà lloc de manera presencial en:

  • El 29 de març a les 16:30 h en primera convocatòria, i a les 17:00 h en segona convocatòria a la Seu col·legial de Palma, C/ Almirall Gravina, 1, Palma.
  • El 29 de març a les 16:30 h en primera convocatòria, i a les 17:00 h en segona convocatòria a la Seu col·legial de Maó, Camí de ses Vinyes, 130, Maó.
  • El 29 de març a les 16:30 h en primera convocatòria, i a les 17:00 h en segona convocatòria a la Seu col·legial d'Eivissa i Formentera, C/ Abad i Lasierra, principal. Oficina 10, Eivissa.

 

L'Assemblea General Ordinària de col·legiades i col·legiats del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de les Illes Balears, es convoca d'acord amb els articles 14 i 15 dels Estatuts Col·legials i és el màxim òrgan de representació col·legial per a totes les infermeres i infermers de Balears. En ella, podem fer escoltar la nostra veu, transmetre les nostres peticions i aclarir els nostres dubtes pel que fa a qualsevol acció i/o decisió presa per la Junta de Govern o que concerneixi el nostre exercici professional.

La Junta Directiva no és aliena a la realitat de la professió i volem expressar el seu desig que l'Assemblea sigui un espai obert a la participació i a la reflexió de totes les col·legiades i col·legiats. Amb l'ànim de facilitar la participació, aquesta assemblea es realitzarà a Mallorca, Menorca i Eivissa simultàniament, de forma presencial a cada una de les seus col·legials. A més, per primera vegada i amb la finalitat de facilitar i promoure la participació, podrà seguir-se per videoconferència, amb l'opció de votació telemàtica.

 

L'Assemblea es celebrarà amb el següent ordre del dia:

  1. Presentació de la memòria d'activitats dutes a terme durant l'any 2022.
  2. Presentació i aprovació, mitjançant votació de l'estat de comptes i liquidació pressupuestària de l'any 2022.
  3. Informe auditoria.
  4. Presentació del pla d'actuació del 2023. Memòria explicativa d'activitats.
  5. Presentació i aprovació, mitjançant votació, del pressupost per al 2023.
  6. Torn obert de paraula.

 

El cens col·legial estarà disponible als taulers d'anuncis de cada seu col·legial insular des del 13 de març, així com a la part inferior d'aquest mateix post, junt amb la resta de documentació.

Des de la Junta de Govern del COIBA desitjam que els nostres col·legiars sentin aquest Col·legi com el que realment és: la institució que ens ha de representar, defensar els nostres interesos professionals i velar per la bona pràctica infermera en benefici de la nostra pròpia professió i de la salut dels ciutadans. I que cada un dels més de 7.000 col·legiats i col·legiades de Balears ens sentim amb la llibertat d'expressar les nostres opinions i propostes. És per això que vos animam a tots a participar activament en aquesta reunió, en la qual la Junta de Govern tindrà l'ocasió de rendir comptes de la gestió anual i compartir nous projectes i iniciatives.

Documentació: