Blog

El COIBA convoca la seva Assemblea General Ordinària 2024

13:49 21 març en Notícia destacada, Notícies

L'Assemblea es realitzarà el 16 d'abril de manera presencial i simultània en les seus de Mallorca, Menorca i Eivissa

El COIBA convoca la seva Assemblea General Ordinària 2024 per al 16 d'abril. La reunió de l'Assemblea General Ordinària de col·legiades i col·legiats del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Illes Balears es convoca d'acord amb els articles 14 i 15 dels Estatuts Col·legials i és el màxim òrgan de representació col·legial per a totes les infermeres i infermers de Balears. En ella, tots els col·legiats i col·legiades poden fer escoltar la seva veu, transmetre peticions i aclarir dubtes respecte a qualsevol acció i/o decisió presa per la Junta de Govern o que concerneixi l'exercici professional.

La Junta Directiva no és aliena a la realitat de la professió i vol expressar el seu desig sincer que l'Assemblea col·legial sigui un espai obert a la participació i a la reflexió de totes les col·legiades i col·legiats. Amb l'ànim de facilitar la participació, aquesta assemblea es realitzarà simultàniament en les tres seus col·legials (Mallorca, Menorca i Eivissa) i la votació es realitzarà de manera presencial en cadascuna d'elles:

  • El 16 d’abril a les 16:00h en primera convocatòria i a les 16:30h en segona convocatòria a la Seu col·legial de Palma, C/ Almirall Gravina, 1 - Palma.
  • El 16 d’abril a les 16:00h en primera convocatòria i a les 16:30h en segona convocatòria a la Seu col·legial de Maó, Camí de Ses Vinyes, 130 - Maó.
  • El 16 d’abril a les 16:00h en primera convocatòria i a les 16:30h en segona a la Seu col·legial d’Eivissa i Formentera, C/ Abad y Lasierra, 2 Pral. Of. 10- Eivissa.

 

L'Assemblea es celebrarà amb el següent ordre del dia:

  • Presentació de la memòria d'activitats realitzades durant l'any 2023.
  • Presentació i aprovació, mitjançant votació, de l'estat de comptes i liquidació pressupostària de l'any 2023.
  • Informe Auditoría 2023.
  • Presentació del pla d’actuació del 2024. Memòria explicativa d’activitats.
  • Presentació i aprovació, mitjançant votació, del pressupost per al 2024.
  • Torn obert de paraula.

 

Des de la Junta de Govern del COIBA es desitja que tots els col·legiats/as sentin el Col·legi com el que realment és: la institució que els ha de representar, defensar els seus interessos professionals i vetllar per la bona pràctica infermera en benefici de la professió i de la salut dels ciutadans. I que cadascun dels més de 7.300 col·legiats i col·legiades de Balears se senti amb la llibertat d'expressar les opinions i propostes. Per això, anima a tots ells a participar activament en aquesta reunió, en la qual es rendiran comptes de la gestió anual i es compartiran nous projectes i iniciatives.

El cens col·legial estarà disponible en els taulers d'anuncis de cada seu col·legial insular des del 21 de març, així com en la part inferior d'aquest mateix post, juntament amb tota la documentació relativa a l'ordre del dia: