Title Image

Comissió de Comares

La Comissió de Comares es va constituir l’any 2015 amb la voluntat de millorar la professió a la comunitat, així com donar les respostes que es plantegin en la pràctica diària.

Objectius:

 

  • Fomentar la comunicació entre Atenció Primària i Atenció Especialitzada a la Comunitat de les Illes Balears.
  • Treballar l'informe DAFO de l'any 2014 i les seves estratègies.
  • Reduir la variabilitat de la pràctica clínica i crear documents de consens basant-nos en l'evidència científica.
  • Millorar el coneixement de la nostra professió per part de la societat i l'equip sanitari. Visibilització de la nostra professió.
  • Promoure i justificar la necessitat de la comare en gestió per marcar línies de treball per donar la millor qualitat assistencial.
  • Donar resposta a problemes emergents de la professió a la comunitat de les Illes Balears.
  • Formar un grup de suport i acompanyament al professional per reportar estratègies d'afrontament davant conflictes professionals.

Membres

Maria Magdalena Julià Català (coordinadora de la comissió)

 

Araceli Navas Casillas

 

Margarita Navarro Mateu

 

Mª Isabel Sampedro Álvarez

 

Cristina Mas Sánchez

 

Juana María Prieto Valle

 

Yasmina March Seguí

 

Catalina Cerdà Montserrat

 

Nieve Clara Matteazzi

 

Francisca Riera Salom

 

José Manuel Molina Pérez

Informació addicional